Τρίτη γυμνασίου – Χημεία

June 11, 2012 in Χαρίζω by kassie papasotiriou

Θα ήθελα να μοιραστώ σε “Μέτρια” κατάσταση το βιβλίο “Χημεία” για την “Τρίτη γυμνασίου”